Schoonmaak na een schadegeval

Een snelle en efficiënte reiniging van de sanitaire voorzieningen voor de herstelling in staat van uw kantoor of woning.

REINIGING NA BRAND OF WATERSCHADE

Bent u het slachtoffer van brand of waterschade? Een specifieke en grondige reiniging is zo snel mogelijk noodzakelijk.

In het geval van een dergelijke ramp is tijd van essentieel belang en is het hoognodig om snel in te grijpen om een grondige en specifieke reiniging uit te voeren.

EEN ONBERISPELIJK RESULTAAT

Snelheid en knowhow zijn van essentieel belang om de verslechtering van de situatie en de daaruit voortvloeiende financiële verliezen als gevolg van een tijdelijke verhuis of de stopzetting van uw beroepsactiviteit te beperken.

Home Cleaning Services verbindt zich ertoe de nodige maatregelen te nemen om de sporen van de schade of het ongeval volledig uit te wissen. Onze sanitaire reinigingstechnieken garanderen u een onberispelijk resultaat.

Tot slot zorgen we ook voor de verwijdering van afval en andere beschadigde en onbruikbare elementen.

CONTACT OPNEMEN